Verwijder lijnonderbrekingen

Delete line and paragraph breaks

Delete line breaks (preserve paragraphs)

U kunt lijnbrekes van blokken tekst met behoud van paragrafen verwijderen.

De rekenmachine om dubbele spaties en lege lijnen in alle teksten te verwijderen en verwijdert ook alle spaties en tabulaties (tab) vóór de alinea die begint.

Verwijder lijnonderbrekingen