Ημέρα γέννησης της αριθμομηχανής της εβδομάδας

 
Enter your date of birth to calculate the exact day of the week you were born:
Numeric Month (1-12):
Day of Month (1-31):    
Year (eg. 1960):            
Date of Birth:  
 
Day of Week:  

Εισαγάγετε την ημερομηνία γέννησής σας για να υπολογίσετε την ακριβή ημέρα της εβδομάδας που γεννήσατε.

Ημέρα γέννησης της αριθμομηχανής της εβδομάδας