Υπολογισμός εβδομάδων έως μέρες

No.of Weeks
No.of Days
Υπολογισμός εβδομάδων έως μέρες