Προσθέστε ή αφαιρέστε τις ώρες και / ή λεπτά

From: Hours Minutes
Time: Hours Minutes

Προσθέστε ή αφαιρέστε τις ώρες και / ή σε λεπτά αριθμομηχανή για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ώρες ή λεπτά σε ένα χρόνο που εισάγετε.

Για παράδειγμα, από 11: 2 π.μ., θέλετε να προσθέσετε 3: 4, τότε η ώρα είναι 2:06 pm.

Προσθέστε ή αφαιρέστε τις ώρες και / ή λεπτά