Υπολογιστής χρόνου με ώρες: λεπτά: δευτερόλεπτα

Hours
Minutes
Seconds
Total: Decimal:

Εισαγάγετε τις ώρες, λεπτά, δευτερόλεπτα (οποιοδήποτε ή όλα) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη στο σύνολο για να προσθέσετε το χρόνο στο σύνολο, κάντε κλικ στην επιλογή Αφαιρέστε το χρόνο από το σύνολο

Υπολογιστής χρόνου με ώρες: λεπτά: δευτερόλεπτα