Προσθέστε / αφαιρέστε ημέρες, μήνες και χρόνια μέχρι σήμερα

Day Month Year
Add   Subtract
Day Months Years
Day Month Year
 

Υπολογίστε τις ημέρες που προστίθενται ή αφαιρέστε την ημέρα / μήνα / έτος από μια ημερομηνία. Εισαγάγετε την ημερομηνία και ημέρες μήνες ή χρόνια που θέλετε να προσθέσετε ή αφαιρέσετε.

Για παράδειγμα, εισάγετε ή κάντε κλικ στο κουμπί "Σήμερα", πάρτε μια ημερομηνία: 11/10/2014, τότε εισάγετε 10 ημέρες 10 μήνες 0 χρόνια, το αποτέλεσμα είναι η ημέρα 21, μήνα 8 ετών 2015.

Προσθέστε / αφαιρέστε ημέρες, μήνες και χρόνια μέχρι σήμερα