Δανείστηκε το ημερολόγιο της Κυριακής του Πάσχα

Enter the year
 
Result will be here!

Lent στο Πάσχα Ημερολόγιο Κυριακής Λήψη Ημερολογίου ημερομηνιών. Για παράδειγμα το ημερολόγιο του 2021:

δανείστηκε την Κυριακή του Πάσχα

Ημερομηνία

Ημερομηνία της τέφρας την Τετάρτη

5 th march

Ημερομηνία της Κυριακής Palm

13 th Απρίλιος

Ημερομηνία Maundy Thrusday

17 th Απρίλιος

Ημερομηνία της Μεγάλης Παρασκευής

18 th Απρίλιος

Ημερομηνία της Κυριακής του Πάσχα

20 th Απρίλιος

Δανείστηκε το ημερολόγιο της Κυριακής του Πάσχα