Εργασία εναντίον Υπολογιστής ισορροπίας άγχους

  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun T-Hrs
Sleep
Morning Activities (AM)
Travel (AM)
Work (AM)
Lunch
Work (PM)
Travel (PM)
Evening Activities (PM)
Dinner
Others
Available Hrs
 
 

Χρησιμοποιήστε αυτή την ηλεκτρονική αριθμομηχανή για την παρακολούθηση και την εξισορρόπηση του στρες της επαγγελματικής ζωής.

Ο υπολογισμός της απαιτούμενης εξισορρόπησης του στρες της εργασίας γίνεται ευκολότερη εδώ.

Εργασία εναντίον Υπολογιστής ισορροπίας άγχους