12 ώρες έως 24 ώρες μετατροπέα

24-hour time   12-hour time
←to or from→

Η μετατροπή ενός χρόνου 12 ωρών σε 24 ωρών είναι πολύ εύκολη. Για παράδειγμα, από τις 1:00 μ.μ. έως τις 11:59 μ.μ. προσθέτετε 12 ώρες και από τις 12:00 π.μ. (μεσάνυχτα) έως 12:59, αφαιρείτε 12 ώρες.

12 ώρες έως 24 ώρες μετατροπέα