Εργάσιμες ημέρες μεταξύ δύο αριθμητικών ημερομηνιών ημερολογίου

From Month and Year =  
To Month and Year =  
Holidays for = Saturday Sunday
Number of Other Holidays (optional) =
 
Total Days =
Total Working Days =  
Total Holidays =  

Οι εργάσιμες ημέρες μεταξύ δύο ημερολογιακών ημερομηνιών υπολογιστών 2021, 2022 για να βρουν τις εργάσιμες ημέρες μεταξύ δύο ημερομηνιών.

Για παράδειγμα, από το μήνα και το έτος Ιανουαρίου 2014 έως τον Ιανουάριο του 2015, κάντε κλικ στο "Σάββατο Κυριακή", στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "All", τότε οι συνολικές ημέρες είναι 396 και οι εργάσιμες ημέρες είναι 283, οι διακοπές είναι 113.

Εργάσιμες ημέρες μεταξύ δύο αριθμητικών ημερομηνιών ημερολογίου