Υπολογιστής χρόνου συνταξιοδότησης

Your Birthday is:
Month: Day: Year:
You will retire at:
Retire date:
Number of days until retirement:
Workdays Approximately:

Η συνταξιοδότηση είναι ένα άτομο σταματήσει πλήρως την απασχόληση.

Ο χρόνος συνταξιοδότησης ακολουθεί την ηλικία επανεκκίνησης. Για παράδειγμα, αν ζητάτε στο 65, τα γενέθλιά σας είναι 1η Ιανουαρίου 1970 και η ημερομηνία σήμερα είναι 12 Οκτωβρίου 2014. Θα αποσυρθείτε στις 1 Ιανουαρίου 2035, αριθμός ημερών έως ότου η συνταξιοδότηση είναι 7386, ο κατά προσέγγιση αριθμός εργάσιμων ημερών είναι 5276 .

Υπολογιστής χρόνου συνταξιοδότησης