Υπολογίστε τις συνολικές ώρες εργασίας σε μια εβδομάδα από έναν υπάλληλο

  Period 1 Period 2 Period 3 Hrs Worked
In Out In Out In Out  
Day1
Day2
Day3
Day4
Day5
Day6
Day7
Total Hours
  Overtime hours
  Base pay rate / hour
 
  Total Hours Worked in a Week
  Base Salary
  Overtime Salary
  Total Salary

Η κάρτα χρόνου μισθοδοσίας / ο υπολογιστής Timesheeteet σας επιτρέπει να υπολογίσετε τον συνολικό αριθμό ωρών που εργάστηκε ένας υπάλληλος για έναν οργανισμό. Υπολογισμός των συνολικών ωρών που εργάστηκαν σε μια εβδομάδα γίνονται ευκολότερες χρησιμοποιώντας αυτήν την ηλεκτρονική κάρτα πληρωμής Payroll Card / Timesheet Calculator

Εδώ μπορείτε να υπολογίσετε τις συνολικές ώρες εργασίας.

Υπολογίστε τις συνολικές ώρες εργασίας σε μια εβδομάδα από έναν υπάλληλο