Μετατροπέας μονάδων χρόνου

Time =  
 
Time in Milliseconds =
Time in Seconds =
Time in Minutes =
Time in Hours =

Ο υπολογιστής μετατροπής χρόνου μετατρέπει τη μονάδα χρόνου μεταξύ των χιλιοστών του δευτερολέπτου, δευτερόλεπτα, λεπτά, ώρες.

Για παράδειγμα, όταν ο χρόνος είναι 100 χιλιοστά του δευτερολέπτου, τότε το αποτέλεσμα είναι 0,1 δευτερόλεπτα, 0,001667 λεπτά, 0,000028 ώρες.

Μετατροπέας μονάδων χρόνου