Στρατιωτική - Πολιτικός μετατροπέας χρόνου


Civilian A.M. time to Military time

Civilian A.M. time: : A.M.  

Civilian P.M. time to Military time

Civilian P.M. time: : P.M.  

Military time to Civilian time

Military time:  

Ο μετατροπέας θα μπορούσε να μετατρέψει τον Muitian A.M. Ώρα σε στρατιωτικό χρόνο, πολιτικός μ.μ. Ώρα σε στρατιωτικό χρόνο, ταυτόχρονα, θα μπορούσε να μετατρέψει τον στρατιωτικό χρόνο σε άμαχο χρόνο.

Για παράδειγμα, εισάγετε χρόνο 11:34 π.μ., ο στρατιωτικός χρόνος είναι 1134. Εισάγετε τις 3:00 μ.μ., ο στρατιωτικός χρόνος είναι 1500. Εισάγετε έναν στρατιωτικό χρόνο 1234, ο μη στρατιωτικός χρόνος είναι 12:34 μ.μ.

Στρατιωτική - Πολιτικός μετατροπέας χρόνου