Dias entre as datas calculadora

[date range can be from 01-01-01 to 31-12-275759 ]
First Date is : Days- Month- Year-  
Second Date is : Days- Month- Year-  
Time between dates is
Days between dates is

Dias on-line entre calculadora de datas para calcular dias entre duas datas.

Para o Exampmle, a primeira data é 19/20/2013, a segunda data é 11/10/2014, o tempo entre as datas é de 0 anos, 11 meses e 20 dias, dias entre as datas é de 357 dias de lacuna.

Dias entre as datas calculadora