Longvolumes / capaciteitscalculator

Inspiratory Reserve Volume:  
Tidal Volume:  
Exspiratory Reserve Volume:  
Residual Volume:  

   
Vital Capacity:  
Total Lung Capacity:  
Inspiratory Capacity:  
Functional Residual Capacity:  

Longcapaciteiten en longvolumes verwijzen naar het luchtvolume wanneer u ademt.

Aan een volwassen man is de long capcity ongeveer 6 liter lucht.

longcapaciteiten bij gezonde volwassenen

volume

Gemiddelde waarde (liter)

Afleiding

bij mannen

bij vrouwen

vitale capaciteit

4.6

3.1

IRV PLUS TV PLUS ERN

inspiratoire capaciteit

3.5

2.4

IRV PLUS TV

Functionele restcapaciteit

2.3

1.8

ERN PLUS RV

totale longcapaciteit

5.8

4.2

IRV PLUS TV PLUS ERN PLUS RV

Gemiddelde longvolumes bij gezonde volwassenen

volume

Waarde (liter)

bij mannen

bij vrouwen

Inspiratoire Reserve Volume

3.0

1.9

getijdenvolume

0.5

0.5

expiratoir reserve volume

1.1

0.7

restvolume

1.2

1.1

Formules van de longcapaciteit:

Vitale capaciteit = IRV + TV + ErR

Totale longcapaciteit = IRV + TV + ErV + RV

Inspiratoire Capacity = TV + IRV

Functionele restcapaciteit = erv + rv

Waar TV is getijdenvolume, is IRV Inspiratoire Reserve Volume, RV ​​ Residueel volume, ERN is het volume van de exspiratie .

Longvolumes / capaciteitscalculator