Windkrachtcalculator

Enter Density (D):
Enter the Efficiency (E):
Enter the Wind Velocity (W):
Windmill Area (A):
WindPower:
 

Windkrachtcalculator

Windvermogen = (0,5 * D * E * V * A 3 )

Waar A Windmill-gebied is, is V windsnelheid, E is energie-efficiëntie, D is dichtheid.

Windkrachtcalculator