Genereert Italiaanse fiscale code

Nome/i - Name(s):Cognome - Last Name:Sesso - Gender:
Male Female
Data di Nascita - Birthday:
Date: Month: Year:
Luogo di Nascita (città italiana o stato estero)
Birthplace (Italian city or foreign country):
 
Omocodia - Omocodes:Separatore - Separator:

Codice Fiscale - Fiscal Code:

Dit is slechts een voorbeeld voor educatieve doeleinden. Gebruik deze nummers niet voor iets ooit.

De Italiaanse fiscale codekaart, officieel bekend als de Codice Fiscale van Italië, is de belastingcodekaart in Italië, vergelijkbaar met een sofinummer (SSN) -kaart in de Verenigde Staten. De belastingcode in Italië is een alfanumerieke code van 16 tekens. De kaart dient om ondubbelzinnig individuen te identificeren die in Italië verblijven, ongeacht de residentatus. Ontworpen door en voor het Italiaanse belastingkantoor, wordt het nu gebruikt voor verschillende andere doeleinden, b.v. Uniek identificeren van individuen in het gezondheidssysteem of natuurlijke personen die fungeren als partijen in particuliere contracten.

Het aantal wordt uitgegeven door het Italiaanse belastingkantoor. Elke persoon in het verleden kreeg een plastic kaart met een magnetische strook, met de belastingcode, evenals de achternaam, gegeven naam (s), seks, plaats en provincie van geboorte (of geboorteland als buitenlands), geboortedatum en datum van uitgifte. Tegenwoordig is de belasting- of fiscale codekaart vervangen door een gecombineerde Italiaanse ziekteverzekeringskaart voor ingezetenen die een vervaldatum vertonen.

Genereert Italiaanse fiscale code