Υπολογιστής A1c σάκχαρο αίματος

A1C Level:   %
Plasma Blood Glucose:  
Whole Blood Glucose:  
     

Το επίπεδο γλυκόζης αίματος ή η συγκέντρωση σακχάρου στο αίμα είναι η ποσότητα ζάχαρης που υπάρχει στο αίμα ενός ανθρώπου ή ενός ζώου.

Blood Sugar A1C Υπολογιστής Υπολογιστών:

Γλυκοσία αίματος πλάσματος (mmol / l) = (HBA1C * 1,98) - 4.29

Γλυκοσία αίματος πλάσματος (mg / dl) = (HbA1c * 35,6) - 77,3

Γλυκοίζη ολικής αίματος (EAG) = γλυκόζη αίματος πλάσματος / 1.12

Η ινσουλίνη ορμονικής μείωσης της ζάχαρης (μπλε) και η διακύμανση του σακχάρου στο αίμα (κόκκινο) κατά τη διάρκεια μιας ημέρας με τρία γεύματα στους ανθρώπους.

Υπολογιστής A1c σάκχαρο αίματος