Υπολογιστής

Gender =
Age =
Height =
Hip Circumference =
Body Adiposity Index Percentage =
Message about your body =

Ο δείκτης λιπαρότητας σώματος (BAI) είναι μια μέθοδος μέτρησης του ανθρώπινου σωματικού λίπους.

Δείκτης αλιπότητας σώματος (BAI)

Για παράδειγμα, όταν είστε άνδρας, ηλικία στα 27, το ύψος σας είναι 165 εκατοστό, η περιφέρεια του ισχίου σας είναι 78 εκατοστά, τότε το ποσοστό BAI = 100 * 0.78 / (0.165 * √165) - 18 = 18,8%, το σώμα σας είναι υγιές. Διατηρήστε αυτό το bai στο σώμα σας.

Υπολογιστής