Υπολογιστής απαίτησης ανθρώπινου νερού

Body Weight Pounds Kilograms
Exercise Time Minutes Of Daily Exercise
Environmental Conditions Surrounding Climate
Mililiters Water
US Ounces Water
Imperial Ounces Water
Approximate Glasses Water

Πόσο νερό πρέπει να πίνετε καθημερινά; Ο υπολογιστής θα μπορούσε να δώσει την απάντησή σας.

Για παράδειγμα, όταν το Boyd Wieght είναι 68.039 χιλιόγραμμα, ασκείτε 20 λεπτά κάθε φορά, τότε χρειάζεστε 2358.75 Mililiters νερό.

Υπολογιστής απαίτησης ανθρώπινου νερού