Υπολογιστής τύπου γονικού αίματος

Child Blood Type:    
One Parent Blood Type:    
Other Parent Blood Type:    
   

Εάν γνωρίζετε τον τύπο αίματος των παιδιών, θα μπορούσατε να υπολογίσετε τον τύπο αίματος του γονέα

Το αποτέλεσμα +/- ονομάζεται συντελεστής rhesus, με - να είναι υπολείμματα και + κυρίαρχη. Όταν οι γονείς είναι -, τότε τα παιδιά είναι -, διαφορετικά τα παιδιά μπορεί να είναι + ή -.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το πιθανό:

τύπος αίματος του παιδιού

a

b

ab

o

ένα

Γονείς

Αίμα

Τύπος

a

a / b / ab / o

b / ab

b / ab

a / b / o

b

a / ab / o

a / b / ab / o

a / ab

a / b / o

ab

a / b / ab / o

a / b / ab / o

a / b / ab

Αδύνατο

o

a / ab

b / ab

Αδύνατο

a / b / o

Υπολογιστής τύπου γονικού αίματος