Υπολογιστής κόστους / εξόδων καπνίσματος

Number of cigarettes in a pack =
Price per pack($) =
Number of cigarettes smoked per day =
 
Monthly Cigarette Expense = $
Yearly Cigarette Expense = $

Όταν καπνίζετε, καθημερινά τρυφάζετε το κόστος είναι μικρό, γιατί μια φορά που μόνο το τσιγάρο σένα, αλλά όταν ένα προηγούμενο έτος, το κόστος είναι τόσο μεγάλο.

Για παράδειγμα, ο αριθμός των τσιγάρων σε ένα πακέτο είναι 20, η τιμή ενός πακέτου είναι 5 δολάρια, και καθημερινά καπνίζετε 15 τσιγάρα, τότε μηνιαία η δαπάνη τσιγάρων είναι 337,5 δολάρια, η ετήσια δαπάνη τσιγάρων είναι 4106,25 δολάριο. Η δαπάνη ίσως μπορούσε να αγοράσει 20 iPhones. Τόσο μεγάλο κόστος!

Υπολογιστής κόστους / εξόδων καπνίσματος