Υπολογιστής Ποσοστού


 
Body Weight:  
Height:  
Waist (narrowest):  
Hip (widest):  
Neck(narrowest):  
Body Fat Percentage:   %
Lean Body Mass:  
     

Το ποσοστό σωματικού λίπους είναι ένα μέτρο του επιπέδου φυσικής κατάστασης.

Τύπος σωματικού λίπους γυναικών

163.205 × LOG10 (μέση + ισχίο) - 97.684 × LOG10 (Ύψος) - 78.387

Περιγραφή

γυναίκες

άνδρες

ουσιαστικό λίπος

10-13%

2-5%

Αθλητές

14-20%

6-13%

fitness

21-24%

14-17%

μέσος όρος

25-31%

18-24%

παχύσαρκοι

32% +

25% +


Body Weight:


PoundsKilograms


Height:


inchescm


Waist (narrowest):


inchescm