Μετατροπέας μονάδων σακχάρου στο αίμα

Blood Sugar:

accurate to 5 decimal places

Ο μετατροπέας σακχάρου στο αίμα μετατροπής από mg / dL σε mmol / l και από mmol / l έως mg / dl.

Το mg / dl είναι mlighigram ανά deciliter, 1 mg / dl ισούται με 0,01 γραμμάρια ανά λίτρο (g / l). Για τη μέτρηση της συγκέντρωσης των ουσιών στο αίμα.

Το mmol / l ή mmol / l είναι millimole ανά λίτρο

Μετατροπέας μονάδων σακχάρου στο αίμα