Μέση για τον υπολογισμό αναλογίας ισχίου

Waist:  
Hip:  
     
Waist Hip Ratio:    

Αναλογία μέσης προς ισχίου (WHR) ή λόγος μέσης-ισχίου είναι η αναλογία της περιφέρειας της μέσης στους γοφούς.

Εξαιρετικό

καλό

μέσος όρος

high

πολύ υψηλή

male

<0,85

0.85-0.90

0.90-0.95

0.95-1.00

> 1.00

female

<0,75

0.75-0.80

0.80-0.85

0.85-0.9

> 0.9

Μέτρηση της αναλογίας ισχίου μέσης: Για ένα άτομο με κυρτή μέση (δεξιά), μπορεί να μετρηθεί σε περίπου μία ίντσα πάνω από τον ομφαλό. Σε ένα άπαχο άτομο (αριστερά), η μέση μπορεί να μετρηθεί στο στενότερο σημείο του.

Μέση για τον υπολογισμό αναλογίας ισχίου