Υπολογιστής στάθμης νικοτίνης

How soon do you smoke after you wake ?
Difficult to refrain from smoking ?
which cigarette would you hate to give up?
How many cigarettes do you smoke a day?
Smoke more frequently during the morning?
When you are sick You also want to smoke?
 
Score =
Nicotine Level =

Ο υπολογιστής Level Nicotine για να βρείτε τη νικοτίνη στο σώμα σας, εάν η βαθμολογία είναι μεγαλύτερη από 5, τότε το επίπεδο νικοτίνης σας είναι μεσαίο έως υψηλό. Χρειάζεται να φροντίσετε την υγεία σας.

Υπολογιστής στάθμης νικοτίνης