Τι θα είναι ο τύπος αίματος του μωρού

Mother Blood Type:    
Father Blood Type:    
Type A Chance:   %  
Type B Chance:   %  
Type AB Chance:   %  
Type O Chance:   %  
Child RH+ Chance:   %  
Child RH- Chance:   %  
   

Τύπος αίματος κληρονομούνται και από τους δύο γονείς. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τον κανόνα της κληρονομιάς.

Το αίμα τύπου από τους γονείς

τύπος αίματος του πατέρα

a

b

ab

o

μητέρα

Αίμα

Τύπος

a

A / O

a / b / ab / o

a / b / ab

A / O

b

a / b / ab / o

B / O

a / b / ab

B / O

ab

a / b / ab

a / b / ab

a / b / ab

A / B

o

A / O

B / O

A / B

O

function calpbt()
{
//alert('good');
var msel = document.pbt.msel.value;
var csel = document.pbt.fsel.value;
var msel2 = document.pbt.msel2