Μεταφραστής κώδικα Morse

Input Morse or Text to translate: Output Text or Morse:

 

Advanced Controls:

Volume:     Pitch / Hz:     Speed / wpm:
Farnsworth Speed / wpm: Use prosigns:  

Ο κώδικας Morse χρησιμοποιείται ευρέως τον περασμένο αιώνα, είναι μια μέθοδος μετάδοσης πληροφοριών κειμένου. Πρόκειται για μια σειρά από "dit" (·), "DAH" (-) και ούτω καθεξής, όταν το λαμβάνετε, θα μπορούσατε να τα κάνετε ξανά στο κείμενο.

Μακρύτερο σήμα, παύλα ή "dah" (-) - τρεις μονάδες τριών χρόνων

Σε σύντομο σήμα, dot ή "dit" (·) - "dot duration" είναι μια μονάδα χρόνου

Στο μεσαίο κενό (μεταξύ των λέξεων) - Επτά μονάδες επτά χρόνου

Σε σύντομο κενό (μεταξύ γραμμάτων) - τρεις μονάδες τριών χρόνων

Διακυβερνητικό κενό μεταξύ των κουκίδων και των παύσεων μέσα σε ένα χαρακτήρα - μία δόση ή μία μονάδα

Μεταφραστής κώδικα Morse