Υπολογιστής λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας

Country:  
Typical appliance:
Power consumption:
Hours of use per day: h/day
1 kilowatt-hour (kWh) cost:
 
Electricity cost per year:  
Electricity cost per month:  
Electricity cost per day:  

Υπολογισμός κατανάλωσης ενέργειας

E (kWh / ημέρα) = p (w) × t (w / sub> / sub>

Υπολογισμός κόστους ηλεκτρικής ενέργειας

Κόστος ($ / ημέρα) = e (kWh / ημέρα) × Κόστος / 100 )

Για παράδειγμα, όταν βρίσκεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, το κόστος 1 κιλοβατώρα (kWh) είναι 12 λεπτά, η κατανάλωση ενέργειας είναι 2400 watts (w), ώρες χρήσης ανά ημέρα είναι 8 ώρες / ημέρα, τότε το κόστος σας ετησίως είναι $ 840,96, Το κόστος ανά μήνα είναι $ 69.12, το κόστος ανά ημέρα είναι $ 2.304.

Υπολογιστής λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας