Δολάρια και σεντ σε αριθμομηχανή λέξεων


Enter Dollars and Cents: $ .

Ο υπολογιστής μετατρέπει τα δολάρια και τα λεπτά σε λέξεις εύκολα.

Για παράδειγμα, όταν εισάγετε δολάρια και σεντς: $ 12.34, κάντε κλικ στο κουμπί Μετατροπή, τότε το αποτέλεσμα είναι δώδεκα δολάρια και τριάντα τέσσερα λεπτά .

Δολάρια και σεντ σε αριθμομηχανή λέξεων