Αριθμομηχανή από αιολική ψύχρα

Temperature:
Wind speed (KmPH):
Fahrenheit:
Celsius:
 

Τύπος ψύχρα

Αιολική ψύχρα (f o ) = 35.74 + 0.6215T-35.75 (v 0.16 ) + 0.4275T (v 0.16 )

Όπου v = ταχύτητα ανέμου (MPH), T = θερμοκρασία αέρα (F).

Αριθμομηχανή από αιολική ψύχρα