Υπολογιστής συγκομιδής βροχής

Enter the Roof area (RA): m2
Amount of rainfall (AF): mm
Rainfall harvest: liters
 

Τύπος συγκομιδής βροχής

Βροχόπτωση Harvest = (Ra * AF * 0,9)

Όταν το 0,9 είναι το ποσό των συνολικών ουσιών που αναμένεται για τη συγκομιδή, η AF είναι η ποσότητα βροχοπτώσεων, η Ra είναι η περιοχή οροφής.

Για παράδειγμα, όταν η περιοχή οροφής είναι 10m 2 , η AF είναι 10mm, τότε η συγκομιδή Ranifall είναι 90 λίτρα.

Υπολογιστής συγκομιδής βροχής