Αριθμομηχανή αιολικής ενέργειας

Enter Density (D):
Enter the Efficiency (E):
Enter the Wind Velocity (W):
Windmill Area (A):
WindPower:
 

Αριθμομηχανή αιολικής ενέργειας

Αιολική δύναμη = (0,5 * d * e * v * a 3 )

Όπου Α είναι η περιοχή ανεμόμυλου, V είναι η ταχύτητα ανέμου, το Ε είναι ενεργειακή απόδοση, το D είναι πυκνότητα.

Αριθμομηχανή αιολικής ενέργειας