Υπολογιστής απόστασης αστραπής

Time From Flash To Thunder (t): Seconds
Speed Of Sound In Air (s): feet/sec
Distance From Lightning (d): Miles
 

Υπολογιστής απόστασης αστραπής

d = s * t

Όπου s είναι η ταχύτητα του ήχου. Είναι περίπου 1100 έως 1200 πόδια / δευτερόλεπτο.

Υπολογιστής απόστασης αστραπής