Sfeer Volume Surface Area Calculator

r =
Units:
 
A = 0
V = 0
C = 0

r = radius, V = volume, A = surface area, C = circumference

» Show Work
 

Een bol is een solide geometrisch object, zoals basketbal pingpong is de vorm. Voor meer informatie om de verschillende eigenschappen van een bol te vinden, moet u de enige waarden van het bol zoals RADIUS-volume enzovoort kennen.

De rekenmachine om het volume, het oppervlak, de straal en de omtrek van een bol te vinden met behulp van de onderstaande formule.

Sphere Surface Area & Volume Formula

Sferenformulas

Bolvolume = (4/3) π r 3

Boloppervlakte = 4 π r 2

Het gebied en het volume van een bol kunnen in verschillende eenheden worden berekend door de respectievelijke waarde te vermenigvuldigen met de resulterende waarde. Dit zijn allemaal onderstaande waarden worden gebruikt om de eenheden in verschillende eenheden te converteren

Bijvoorbeeld r = 2,

    Om A te berekenen, gebruikt u de volgende formule: 4πR 2 . Wanneer u R Voor zijn waarde vervangt, krijgt u 4π (2 2 ), die gelijk is aan 50.26548 M 2 .

    Om V te berekenen, gebruikt u de volgende formule: (4/3) πR 3 . Wanneer u R Voor zijn waarde vervangt, wordt u (4/3) π (2 3 ), die gelijk is aan 33.51032 M 3 .

    Gebruik de volgende formule: 2πr om C te berekenen. Wanneer u R Voor zijn waarde vervangt, krijgt u 2π (2), die gelijk is aan 12.56637 m.

Sfeer Volume Surface Area Calculator