Trigonometrische vermindering van de rekenmachine

Enter u angle in degree:
Result:

Trigonometrische vermogensreducerende formule:

Zonde 2 X = 1/2 - (1/2) COS (2x))

COS 2 X = 1/2 + (1/2) COS (2x))

Bijvoorbeeld, wanneer u = 30, sinu 2 = 0,25, COSU 2 = 0,75, TANU 2 = 0,333333.

Trigonometrische vermindering van calculator helpt u bij het berekenen van wiskundige problemen.

Trigonometrische vermindering van de rekenmachine