Loodrechte lijnvergelijking via een puntcalculator

Line: X +  Y = 
Point:  ,  
     
Perpendicular Line Equation :    
 

Een regel geven, de helling is m. De loodrechte lijn moet de helling m omdraaien en het teken wijzigen, dus de loodrechte helling is -1 / m.

Loodrechte lijn door een puntcalculatorformule:

Naar de lijn: AX + by = C en punt: (x 1 , y 1 )

Loodrechte lijn: y = (b / a) x - (b / a) x 1 + y 1

Lijn: 2x + 3Y = 1, punt (4,5), dan is de loodrechte lijnhelling 1,5. Loodrechte lijnvergelijking: y = 1,5x -1.