X en y onderscheppen calculator

X +  Y = 
     
X Intercept :    
Y Intercept :    
 

In de wiskunde zijn de Y-intercepts waar de grafiek de Y-as kruist, het X-punt is nul en de X-intercepts zijn waar de grafiek de x-as oversteekt, de Y-punt is nul.

Zoek de X- en Y-onderscheppingen van 3x + 4Y = 12.

Naar X-Intercept (S): Y = 0 voor de X-Intercept (S), dus 3x = 12, x Intercept = 4.

Tot Y-Intercept (S): X = 0 voor de Y-Intercept (S), SO 4Y = 12, Y Intercept = 3.

X en y onderscheppen calculator