Afstand tussen twee punten grafiek

 –  o  +  ←  ↓  ↑  → 
A
B
C

distance AB
= √ [(x2x1)2 + (y2y1)2]
= √ [(2.5 − -8.6)2 + (5.5 − -5.4)2]
= √ [11.12 +10.92]
= 15.6

(2.5, -5.4)

(-8.6, 5.5)

(-8.6, -5.4)

y2y1
= 5.5 − -5.4
= 10.9

x2x1
= 2.5 − -8.6
= 11.1

5
10
-5
-10
5
-5
x
y

Click the A or B point and drag to change.

U kunt de grafiek omhoog, links-rechts verplaatsen als u de "Shift" -toets ingedrukt houdt en vervolgens de grafiek sleept.

Zoek de afstand tussen de punten (3, -4) en (5, 7).

Hier, x 1 = 3 en y 1 = -4; x 2 = 5 en y 2 = 7

Dus de afstand wordt gegeven door:

afstand ab

= √ [( x 2 - x 1 ) 2 + ( y 2 - y 1 ) 2 ]

= √ [(3 - 5) 2 + (7 - -4) 2 ]

= √ [2 2 +11 2 ]

= 11.2

Afstand tussen twee punten grafiek