Ο υπολογιστής της πλατείας (γεωμετρίας)

edge units  
perimeter units  
diagonal units  
area square units  
significant figures:

Ένα τετράγωνο είναι ένα επίπεδο σχήμα, η πλατεία έχει 4 ίσες πλευρές και 4 εσωτερική γωνία.

Οι αντίθετες πλευρές είναι παράλληλες

Κάθε εσωτερική γωνία είναι 90 °

Τετράγωνη φόρμουλα:

Περιοχή = a 2 = a × a

Perimeter = 4α

Διαγώνιος "D" = A × √2

square

Για παράδειγμα, όταν η πλευρά = 2, στη συνέχεια η περιοχή = 4, η περίμετρος = 8, διαγώνιος = 2,83.

Για παράδειγμα, όταν περιμένετε = 12, κατόπιν η πλευρά = 3, περιοχή = 9, διαγώνιος = 4.24.

Ο υπολογισμός γίνεται ευκολότερη εδώ.

Ο υπολογιστής της πλατείας (γεωμετρίας)