Περιοχή αριθμομηχανής ρόμβου

Unit:
Diagonal p:
Diagonal q:
Results:
Area of a Rhombus:   

Περιοχή μιας φόρμουλας ρόμβου

Η περιοχή Α ενός ρόμβου όσο το ήμισυ του προϊόντος των διαγώνων p, q. A = 1/2 p * q

Περιοχή αριθμομηχανής ρόμβου