Περιγράψιμο κύκλο ενός αριθμομηχανή τριγώνου

Side a:    
Side b:    
Side c:    
     
Inscribed Circle Radius :    
Inscribed Circle Area :    
Inscribed Circle Perimeter :    

Κάθε τρίγωνο έχει ένα μοναδικό circumcircle, ένας κύκλος που διέρχεται από τις τρεις κορυφές, των οποίων το κέντρο είναι η διασταύρωση των κάθετων διχόντων των πλευρών του τριγώνου.

1. Ακτίνα (R) = ABC / 4√S (S-A) (S-B) (S-C)

2. S = (a + b + c) / 2

Περιγράψιμο κύκλο ενός αριθμομηχανή τριγώνου