Περιοχή αριθμομηχανής ελλείψεων

Unit:
Major Axis:
Minor Axis:
Results:
Area Of a Ellipse:   

Περιοχή ενός τύπου ελλείψεων:

Η περιοχή A ELLIPSE είναι: a Ellipse = pi * Maxyaxis * Munioraxis / 4

Περιοχή αριθμομηχανής ελλείψεων