Περιοχή ορθογώνιο ή τετράγωνο αριθμομηχανή

Unit:
Length:
Width:
Results:
Area Of a Parallelogram:   

Ορθογώνιο τύπος:

Περιοχή = πλάτος × μήκος

Περιοχή ορθογώνιο ή τετράγωνο αριθμομηχανή