Ραδιολόγοι σε μετατροπέα βαθμών

Radians: rad
   
   
Degrees:  

Ακτινοβολία σε βαθμούς τύπου

1 Rad = 180º / π = 57.295779513º

Για παράδειγμα, έως 2 Rad, 2 × 180º / π = 114.59155903º

Για παράδειγμα, σε 3Π, 3π × 180º / π = 540º

Ραδιολόγοι σε μετατροπέα βαθμών