Αθροίσματα / διαφορά στο προϊόν τριγωνομετρικές ταυτότητες προϊόντων

Enter u angle in degree:
Enter v angle in degree:
Result:

Αθροίσματος / Διαφοράς στη φόρμουλα προϊόντων:

cosx + cozy = 2cos [(x + y) / 2] cos [(x - y) / 2]

SINX + SINY = 2SIN [(x + y) / 2] cos [(x - y) / 2]

COSX - COZY = - 2SIN [(x + y) / 2] SIN [(x - y) / 2]

SINX - Siny = 2cos [(x + y) / 2] SIN [(x - y) / 2]

Το άθροισμα / διαφορά στην ιδιοσυλιότητα του προϊόντος Trigonometry Ο υπολογισμός είναι χρήσιμος και εξυπηρετικός σε εσάς.

Για παράδειγμα, όταν x = 1º, y = 2º, SIN (1) + SIN (2) = 0,052352, SIN (1) - SIN (2) = -0.017447, COS (1) + COS (2) = 1.999239, COS (1) - COS (2) = 0.000457.

Αθροίσματα / διαφορά στο προϊόν τριγωνομετρικές ταυτότητες προϊόντων