Αριθμομηχανή αρκοκοσίνης

arccos

Στα μαθηματικά, οι αντίστροφες τριγωνομετρικές λειτουργίες είναι οι αντίστροφες λειτουργίες των τριγωνομετρικών λειτουργιών.

arccos 0,5 = cos-1 0,5 = 60º 0 '0 "= 60º + K × 360º (k = ..- 1,0,1, ...) = -300º, 60º, 420º, .. = 1.04719755rad + k × 2π (k = ..- 1,0,1, .. = -1.66666667Π, 0.33333333Π, 2.33333333π, ..

arccos -0.3 = cos-1 -0,3 = 107º 27 '27.371 "= 107.45760312º + K × 360º (k = ..-1,1, ..) = -252.54239688º, 107.45760312º, 467.45760312º, 467.45760312º, 467.45760312º, = 1.87548898rad + k × 2π (k = ..- 1,0,1, .. = -1.40301332Π, 0.59698668Π, 2.59698668Π, ..

y = arccos (x) γράφημα

y

(Βαθμούς)

y

(Radian)

x

180 ̊

π

- 1

150 ̊

5π / 6

- 0.866025

135 ̊

3Π / 4

- 0.707107

120 ̊

2Π / 3

- 0.5

90 ̊

π / 2

0

60 ̊ π / 3

0.5

45 ̊

π / 4

0.707107

30 ̊

π / 6

0.866025

0 ̊

0

1

όνομα

συνήθης σημείωση

ορισμός

domain of x για πραγματικό αποτέλεσμα

εύρος συνήθους κύριου αξίας

(ακτίνια)

εύρος συνήθους κύριου αξίας

(βαθμούς)

arcsine

y = arcsin x

x = sin y

-1 ≤ x ≤ 1

-π / 2 ≤ y ≤ o

-90 ° ≤ y ≤ 90 °

arcosine

y = arccos x

x = cos y

-1 ≤ x ≤ 1

0 ≤ y ≤ π

0 ° ≤ y ≤ 180 °

arctangent

y = arctan x

x = tan y

Όλοι οι πραγματικοί αριθμοί

-Π / 2 <<> Y <Π / 2

-90 ° < y <90 °

arccotangent

y = arccot ​​ x

x = cot y

Όλοι οι πραγματικοί αριθμοί

0 << i> y <π 0 ° < y <180 °

arcsecant

y = arcsec x

x = sec y

x ≤ -1 ή 1 ≤ x

0 ≤ y <Π / 2 ή π / 2 < y ≤ π

0 ° ≤ y <90 ° ή 90 ° < y ≤ 180 ° ≤ 180 °

arcosecant

y = arccsc x

x = csc y

x ≤ -1 ή 1 ≤ x

-π / 2 ≤ y <0 ή 0 <<> y ≤ p / 2

-90 ° ≤ y <0 ° ή 0 ° < y ≤ 90 °

Αριθμομηχανή αρκοκοσίνης