Εφαπτομένη αριθμομηχανή

x:  
    =  
Tangent (x):    
         

Η εφαπτομένη είναι μια τριγωνομετρική λειτουργία μιας γωνίας. tan (θ) = απέναντι / δίπλα

y = εφαπτομένη (x) γράφημα

x

(deg)

x

(Rad)

εφαπτομένη (x)

180 ̊

π

0

150 ̊

5π / 6

- 0.57735

135 ̊

3Π / 4

- 1

120 ̊

2Π / 3

- 1.732051

90 ̊

π / 2

out of range

60 ̊

π / 3

1.732051

45 ̊

π / 4

1

30 ̊

π / 6

0.57735

0 ̊

0

0

Εφαπτομένη αριθμομηχανή