Υπερβολικός αριθμομηχανή εφαπτομένων

Number :    
     
Hyperbolic Tangent :    

Οι υπερβολικές λειτουργίες είναι ανάλογα των συνηθισμένων τριγωνομετρικών, ή κυκλικών, λειτουργιών.

Ο τύπος υπερβολικής λειτουργίας:

Hyperbolic sine of x = sinh x = (e x - e -x ) / 2

Hyperbolic cosine of x = cosh x = (e x + e -x ) / 2

Hyperbolic εφαπτομένη του x = tanh x = (e -x x + e -x sup>)

Hyperbolic cotangent του x = coth x = (e -x x - e -x x sup>)

Hyperbolic secant of x = sech x = 2 / (e x + e -x )

Hyperbolic cosecant of x = csch x = 2 / (e x - e -x )

Υπερβολικός αριθμομηχανή εφαπτομένων